TOP

Winkelen is één van Nederlands favoriete vrije tijdsbestedingen. Toch staan veel winkelgebieden voor serieuze vraagstukken. Door de pandemie, maar vooral door veranderend koopgedrag (internetshopping), schaalvergroting en bevolkingsontwikkelingen moet elk winkelgebied zichzelf opnieuw uitvinden.

Alleen door het bieden van beleving en gemak kunnen binnensteden en winkelcentra hun positie in de toekomst veilig stellen. Hoe Compleet, Comfortabel, Compact, Creatief en Concurrerend is uw winkelgebied?

Ik bied ondersteuning door:
- Inzicht te bieden in relevantie en karakter van uw winkelgebied,
- Kansen in kaart te brengen en
- Gemeente, ondernemers en inwoners te verbinden en te activeren.
Naar adviesmogelijkheden ➝

Waarom nog naar de winkel?

5C

Compleet
Een compleet aanbod van winkels en gelegenheden in de ogen van uw doelgroep is en blijft de belangrijkste succesfactor. Het is belangrijk te weten wat er van uw winkelgebied verwacht wordt.

Comfortabel
Als gemak en beleving de concurrentiepositie bepalen mag bij de bezoeker geen enkele weerstand of irritatie gewekt worden in de vorm van zaken als slechte bereikbaarheid en slecht onderhoud.

Compact
Een winkelgebied wordt positiever beleefd wanneer het als een ruimtelijke eenheid wordt ervaren. Een loopcircuit en een onafgebroken winkelfront zijn daarvoor wenselijk. Welk af te bakenen kerngebied is toekomstbestendig?

Creatief
Het is noodzakelijk alle creativiteit aan de dag te leggen om het publiek te blijven boeien. Elk contactmoment met de bezoekers biedt kansen om de plus van uw winkelgebied waar te maken, vanaf de eerste kennismaking via internet tot en met het afscheid bij de uitgang, zelfs wanneer het niet tot een aankoop is gekomen; volgende keer misschien wel. Gastvrijheid is inbegrepen!

Concurrerend
Hoe is uw positie ten opzichte van andere winkelgebieden? Wat zijn uw reële kansen? Wanneer u alles goed doet, maar de concurrent is in de ogen van uw doelgroepen aantrekkelijker is alle moeite vergeefs.

Kansen en keuzes

Adviesmogelijkheden

↑ Terug naar begin

ADVIES

In een oriënterend gesprek kunt u aangeven welke problematiek speelt. Afhankelijk van de mogelijkheden kunnen we dan samen bepalen welke vorm van advisering het best in uw behoefte voorziet. Combinaties zijn mogelijk. Maatwerk staat voorop.

Binnenstadsmanagement/centrummanagement
- Op poten zetten van samenwerking tussen de relevante partijen
- Samen richting bepalen en actiepunten vaststellen
- Taken verdelen
- Bewaken van de voortgang

Detailhandelsvisie
- Adviseren over een toekomstbestendige ruimtelijk economische structuur
- Draagvlakanalyse
- Beleidskeuzes

Kansen en Keuzes
- Een detailhandelsvisie in zakformaat
- Positie bepalen van uw winkelgebied
- Opstellen van een actiepuntenlijst om die positie te versterken

Coaching
- Op gezette tijden in gesprek zicht krijgen op de ontwikkelingen in uw winkelgebied
- Meedenken over actuele vragen

Samenwerking

Achtergrond

↑ Terug naar begin

ACHTERGROND

Sinds 1998 ben ik ruimtelijk economisch adviseur geweest bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. In Friesland en Groningen heb ik talloze ondernemersverenigingen ondersteund om hun winkelgebied sterker te laten worden. Vanuit mijn rol van onafhankelijk deskundige kon ik een belangrijke brugfunctie vervullen naar de gemeentelijke en provinciale overheid.

Vanaf 2013 ben ik zelfstandig adviseur. Ik maak daarbij gebruik van het in de afgelopen jaren opgebouwde netwerk bij overheden (gemeente, provincie, rijk) op ambtelijke en bestuurlijk niveau, belangenorganisaties, onderwijs, experts en de pers.

Als adviseur winkelgebieden heb ik brede kennis van alle relevante aspecten :
- Gebiedsbranding
- Ruimtelijke economie
- Parkeren en bereikbaarheid
- Beheer van de openbare ruimte
- Promotie
- Organisatie van samenwerking

Naast het bieden van de nodige adviesvaardigheden is prettige samenwerking een voorwaarde voor succesvol verlopende projecten. Ik draag daar aan bij met enthousiasme, creativiteit, het nakomen van afspraken en bereikbaarheid voor vragen en inbreng.

Ik werk vanuit Olterterp, midden Friesland. Voor opdrachten die langdurig meerdere keren per week aanwezigheid vragen (met name binnenstadsmanagement) is mijn werkgebied de provincie Friesland met uitlopers langs de snelwegen. Voor andere opdrachten is er kwa werkgebied in principe geen beperking.

CV

Werkkringen
LinkedIn profiel ➝

2013 - heden: CCCCC Winkelgebieden
1998 - 2014: Ruimtelijk economisch adviseur Hoofdbedrijfschap Detailhandel
1992 - 1998: Beleidscoordinator RO en EZ Stadsregio Amsterdam
1984 - 1992: Beleidsadviseur Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Almere
1980 - 1984: Onderzoeker Arbeidsmarkt en Demografie Rijksdienst IJsselmeerpolders

Opleiding
Rijksuniversiteit Groningen Sociologische Economie (1980)

Bestuurlijke activiteiten (selectie)
Voorzitter van diverse ouderraden
Voorzitter plaatselijk belang Beetsterzwaag - Olterterp (2007 - 2013)

Bedrijfsgegevens:

Olaf Busch - CCCCC Winkelgebieden
Van Harinxmaweg 19
9246 TL Olterterp

Telefoon: 0512 38 53 58
Mobiel: 06 2001 8731
Email:
Website: www.olafbusch.nl

KvK nr. 52744529
BTW nr. 9358727B01
Bankreknr. NL57 RABO 0325 1092 73


↑ Terug naar begin